Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» συμμετέχει στην Έκθεση «Στα Χανιά, Κερνάμε Ελλάδα» η οποία πραγματοποιείται από 18 - 20 Οκτωβρίου 2013 στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς Χανίων.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Α.Σ. στην Έκθεση, η Αναπτυξιακή Χανίων Α.Ε. -ως εταίρος της Σύμπραξης- διοργανώνει Ημερίδα την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και ώρα 19:00.

Στόχος της Ημερίδας, η οποία εντάσσεται στο Έργο «ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ», είναι η διασύνδεση και συνεργασία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τις τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Μέσα από τη δράση «Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους Τοπικούς Συντελεστές & τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις», επιδιώκεται η συνεργασία, η ενημέρωση για θέματα κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και ο προσδιορισμός κοινών πεδίων δράσης, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό Δίκτυο, μια δυναμική «συμμαχία» για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών για την ενίσχυση της απασχόλησης στους Δήμους Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων και Αποκορώνου μέσω της τοποθέτησης ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε θέσεις εργασίας, αλλά και της υποστήριξής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της τοπικής οικονομίας.