Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οικισμού Καστελίου ΔΕ Κόφινα, δήμου Γόρτυνα». Το έργο στο Καστέλι έχει προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ και μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες 390 κατοίκων. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2014.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Καστελίου, για την συλλογή λυμάτων και την μεταφορά τους στο αντλιοστάσιο και στην συνέχεια κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην μονάδα επεξεργασίας .

Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν περίπου 1896 μ. αγωγών και περίπου 152 ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων με τα αντίστοιχα φρεάτια. Η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εμβαδού 2.187,52 μ2. στην θέση «Τσιφούτ Καστέλι» του οικισμού Καστελίου, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του δήμου Γόρτυνας.

Τόσο ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης, όσο και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστελίου, Νίκος Γαλανός, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που ένα τόσο σημαντικό έργο για τον συγκεκριμένο οικισμό αλλά και τον δήμο κατ' επέκταση, πήρε το δρόμο προς την υλοποίηση. Παράλληλα ο κ. Γαλανός ευχαρίστησε το Δήμαρχο αλλά και τη Δημοτική Αρχή για την προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να δρομολογηθεί η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού αλλά και του αποχετευτικού δικτύου Καστελίου.

Με φυσικές μεθόδους επεξεργασίας

Η μονάδα θα εφαρμόζει φυσικές μεθόδους επεξεργασίας και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους διατάξεις :
1.Φρεάτιο εισόδου-εσχαρισμού
2.Μετρητής παροχής
3.Πρωτοβάθμια επεξεργασία με τη χρήση σηπτικής δεξαμενής
4.Δευτεροβάθμια επεξεργασία με τη χρήση χαλικόφιλτρων με ανακυκλοφορία
5.Τεχνητός υγροβιότοπος επιφανειακής ροής , που εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης της εκροής
6.Απολύμανση της εκροής με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
7.Απόσμηση
8.Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων κλπ.)