Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι λόγω εργασιών ανύψωσης των φρεατίων στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση - Ανακατασκευή οδού και πλατείας Παρασκευοπούλου» όπως και για την μονοδρόμηση της οδού Παρασκευοπούλου(με είσοδο την Λ. Κνωσού και έξοδο την οδό Ιερολοχιτών, βάσει της με αρ. 670/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), δόθηκε άδεια για την διακοπή της κυκλοφορίας της παραπάνω οδού τμηματικά , από τη συμβολή της με την οδό Ιερολοχιτών έως τη συμβολή της με την Λ. Κνωσού, από σήμερα Τετάρτη 23-10-2013, έως και την Παρασκευή 22-11-2013. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί να οδηγούν προσεκτικά και να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. 

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.