Λίστα με 15.000-20.000 ανέλεγκτες υποθέσεις που, βάσει κριτηρίων, έχουν μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον αλλά κινδυνεύουν να παραγραφούν σε περίπου ενάμισι μήνα από σήμερα, ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών. Κάθε ελεγκτής εφοριακός θα αναλάβει να χειριστεί από 5 τέτοιες μεγάλες υποθέσεις. 

Η διανομή των υποθέσεων ξεκινά από εκείνες που μπορεί να υποκρύπτουν υψηλή φοροδιαφυγή, αλλά έχουν μείνει ανέλεγκτες εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Από τις υποθέσεις αυτές, στο οικονομικό επιτελείο υπολογίζουν πως αν βεβαιώσουν φόρους της τάξεως 25.000-30.000 ευρώ κατά μέσο όρο, θα μπορέσουν να βεβαιώσουν έσοδα από φόρους και πρόστιμα έως 500 εκατ. ευρώ.

Στο κυνήγι των φόρων, η Γενική Γραμματεία Εσόδων χρησιμοποιεί δύο βασικά όπλα. Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο Θεοχάρη στις εφορίες:

- Η επιλογή από τη λίστα των υπό παραγραφή υποθέσεων θα γίνει βάσει κατάταξης με ειδικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Ψηλά στη λίστα αυτή βρίσκονται υποθέσεις που αφορούν φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, σε εμβάσματα ή ακίνητα στο εξωτερικό, off shore ή κρατικές ενισχύσεις των ετών 2004 και 2005 για τις οποίες ο έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Ετσι επιδιώκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός να μη χάσει χρόνο για ήσσονος σημασίας ανέλεγκτες υποθέσεις.

- Για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές φορολογικού ελέγχου και τυπικά θα παραγράφονταν στις 31.12.2013 και μετά, η παραγραφή παρατείνεται για άλλα δύο χρόνια, δηλαδή στις 31.12.2015 και μετά.

Για τις υποθέσεις που i) έχουν εκδοθεί εντολές φορολογικού ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου και ii) εκκρεμεί η έκδοση εντολής και αφορούν ελέγχους μετά από παραγγελία εισαγγελικών λειτουργών ή επιθεωρητών, υποθέσεις μεγάλου πλούτου, ακινήτων εξωτερικού, offshore, εμβασμάτων, υποθέσεις οι οποίες έχουν ανατεθεί με απόφαση Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και υποθέσεις που ο φορολογικός έλεγχος έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν αίτησης των υπηρεσιών, ο έλεγχος αυτών καθίσταται υποχρεωτικός. 

Υπενθυμίζεται ότι με τροπολογία, η παραγραφή για υποθέσεις για τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία από το εξωτερικό (λίστες κλπ) παρατείνεται κατά δύο χρόνια.

protothema.gr