Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου ανακοινώθηκε ότι λόγω εκτέλεσης έργων κατά τη τρίτη φάση κατασκευής του Ανισόπεδου Κόμβου Αγ. Νικολάου (κόμβος Κριτσάς) - ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό του Β.Ο.Α.Κ. , κατά το χρονικό διάστημα από 24 Οκτωβρίου 2013 έως και 31 Μαρτίου 2014 , θα ισχύσουν οι παρακάτω τροποποιητικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως ακολούθως :

α. Διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας της Ε-θνικής Οδού από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 500 μέτρα πριν τον κόμβο Κριτσάς.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς μετατοπίζεται και θα διεξάγεται παράλληλα δεξιά , από την νέα παράπλευρη οδό του Εθνικού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου.

β. Η κίνηση όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό που έχουν κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς κόμβο Ξηροκάμπου μετατοπίζεται παράλληλα δεξιά και θα διεξάγεται από την νέα παράπλευρη οδό του Εθνικού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου και σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς , σημείο από το οποίο τα οχήματα θα επανέρχονται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση προς τον κόμβο Ξηροκάμπου.

γ. Η κίνηση όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό που έχουν κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς Κριτσά – Λακώνια , μετατοπίζεται παράλληλα δεξιά και θα διεξάγεται από την νέα παράπλευρη οδό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου.

δ. Η κίνηση όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό που έχουν κατεύθυνση από Κριτσά – Λακώνια προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 100 μέτρα πριν τον κόμβο Κριτσάς μετατοπίζετε παράλληλα δεξιά και θα διεξάγεται από την νέα παράπλευρη οδό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου.

Οι χρήστες του παραπάνω Οδικού Δικτύου, παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με την κάθετη και οριζόντια σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή.