Η παρουσίαση του ασύρματου συστήματος «TETRA» που θα ενισχύσει τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη θα παρουσιαστεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 στις 10 το πρωί στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το σύστημα «TETRA» θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων στο νησί για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων-περιστατικών.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π «Κρήτη - Νήσων Αιγαίου 2007-2013».