Είναι ένα διαδικτυακό ανθρώπινο μωσαϊκό, πολύχρωμο και πολυποίκιλο όσο και ο ίδιος ο κόσμος μας. Διαμορφώνει τάσεις, στάσεις, ρεύματα, μόδες και ιδεολογίες!
 
Είναι το Facebook, το e-βιβλίο των... προσώπων. 
 
Ορισμένα από τα στοιχεία του Digital Marketing Ramblings είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Όπως φαίνεται και από τις ημερομηνίες εντός των παρενθέσεων τα περισσότερα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα:


 • Χρήστες του facebook: 1.278.838.000 (24/10/2013)
 • Ενεργοί χρήστες: 699.000.000 (24/7/2013)
 • Ενεργοί χρήστες στις ΗΠΑ: 128.000.000 (13/8/2013)
 • Ενεργοί χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο: 24.000.0000 (13/8/2013)
 • Η χώρα με τους πιο ενεργούς χρήστες: Καναδάς (23/8/2013)
 • Συνολικός αριθμός likes στο facebook: 1.130.000.000.000 
 • Μέσος ημερήσιος αριθμός likes: 4.500.000.000 (27/5/2013)
 • Συνολικός αριθμός ανεβασμένων φωτογραφιών: 250.000.000.000 (17/9/2013)
 • Μέσος αριθμός φωτογραφιών ανά χρήστη: 217 (17/9/2013)
 • Ημερήσιος αριθμός φωτογραφιών που αναρτώνται: 350.000.000 (1/2/2013)
 • Αριθμός μηνυμάτων που αποστέλλονται καθημερινά: 10.000.000.000
 • Μέσος χρόνος ανά επίσκεψη: 20 λεπτά (23/4/2012)
 • Μέσος αριθμός λεπτών που ξοδεύουν οι χρήστες ανά μήνα: 351 λεπτά, περίπου 6 ώρες (23/8/2013)
 • Μέσος αριθμός λεπτών που ξοδεύεται από το κινητό: 914 λεπτά (23/8/2013)
 • Μερίδιο του facebook στον διαδικτυακό χρόνο: 15.8% (23/8/2013)
 • Ποσοστό των χρηστών που συνδέονται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα : 75% (12/4/2013)
 • Συνολικός αριθμός βιβλίων που μοιράζονται στο facebook: 1.470.000 (10/3/2013)
 • Μέσος αριθμός χρηστών που παίζουν παιχνίδια: 250.000.000 (26/3/2013)
 • Ενεργοί χρήστες μέσω κινητού: 819.000.000 (24/7/2013)
 • Γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο: 70
 • Ψεύτικοι λογαριασμοί: 83.000.000
 
Αριθμός αιτήσεων από την κυβέρνηση για πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών: 25.607 το πρώτο εξάμηνο του 2013 (27/8/2013). Από την Ελλάδα υπήρξαν 122 αιτήματα για 141 χρήστες και ικανοποιήθηκαν περίπου τα μισά. 
 
news.gr/Καλόγηρος Βασίλειος