Πρόταση για αλλαγή στον Αναπτυξιακό Νόμο και με στόχο να αυξηθούν οι επενδύσεις, κατέθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης κ.Κώστα Χατζηδάκη, η Ένωση Ξενοδόχων Ν.Χανίων.

Ειδικότερα, στην επιστολή της προς τον κ.Υπουργό, η Ένωση Ξενοδόχων αναφέρει τα εξής:

"Μέσα στην βαθιά ύφεση που ταλανίζει τη χώρα μας 5 ολόκληρα χρόνια, είναι βέβαιο ότι ο Τουρισμός αποτελεί τον βραχίονα ανάπτυξης και βοήθειας εξόδου από την κρίση.

Πάνω σε αυτό το θέμα, θέλουμε να προτείνουμε μια αλλαγή στον Αναπτυξιακό Νόμο, ούτως ώστε να πετύχουμε μια αύξηση των επενδύσεων, προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και τέλος στρατηγικές συνεργασίες με ξένες τουριστικές επιχειρήσεις.

Για τους λόγους αυτούς, και επειδή η δανειοδότηση των τουριστικών επενδύσεων είναι ανύπαρκτη προτείνουμε να υπάρξει επιπλέον δυνατότητα στον Αναπτυξιακό Νόμο ώστε να επιτρέπει στην συμμετοχή του χρηματοδοτικού σχήματος με πιστώσεις και δάνεια εκτός τραπεζικού χώρου.

Ειδικότερα να συμπληρωθεί ο τελευταίος νέος επενδυτικός νόμος Ν. 3908/2011 (άρθρο 8, παράγραφος 7, «Προυποθέσεις, περιορισμοί και όροι για επενδυτικό δάνειο») που αντικατέστησε τον προηγούμενο αναπτυξιακό Νόμος 3299/2004 (άρθρο 5 παράγραφος 7) μετά και τις τροποιήσεις των νέων νόμων Ν. 4072/2012 (άρθρο 241, παράγραφος 10 «Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις»), Ν. 4146/2013 και Ν. 4155/2013, να αναφέρει ότι εκτός από την δυνατότητα λήψης τραπεζικού δανείου να επιτρέπονται , πιστώσεις ή δανειστικές συμβάσεις τουριστικών πρακτορείων ή άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών Εσωτερικού και Εξωτερικού.

Το ίδιο φυσικά να ισχύει και για την ίδια συμμετοχή του φορέα που υλοποιεί την επένδυση, δηλαδή αν το χρηματοδοτικό σχήμα είναι τραπεζικός δανεισμός και επενδυτικός νόμος και ίδια συμμετοχή, αυτή να καλύπτεται από πιστώσεις ή προκαταβολές μέσω τουριστικών γραφείων ή ακόμη και με χρήση έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών ή αδιανέμητων κερδών τα οποία να μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν χωρίς την καταβολή φόρου 25% ή 10% ( η φορολογική διοίκηση τα αντιμετωπίζει ως οιωνεί διανομή μερίσματος ). 
.
Άλλωστε μέσα στη δύσκολη οικονομική περίοδο που βιώνουμε, είναι ευνόητο ότι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορούν να γίνουν από την πλειονότητα των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι οι μέτοχοι ήδη έχουν συνεισφέρει ότι μπορούσαν για να καλύψουν άμεσες ανάγκες ρευστότητας κτλ.

Με την συγκεκριμένη αλλαγή είναι βέβαιο ότι αφενός θα προσελκύσουμε σημαντικά κεφάλαια για συνεργασίες ενώ οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν παραμένοντας υπό τον έλεγχο ελλήνων επιχειρηματιών."