Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013, η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του τουρισμού στις πολιτικές αύξησης της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας».

Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση», το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης» ένα εταιρικό σχήμα 9 φορέων στο οποίο συμμετέχει η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου και το οποίο συντονίζει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

Στη ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “CACTUS BEACH” στη Σταλίδα, θα γίνει εκτενής αναφορά στους τρόπους με του οποίους ο τουρισμός μπορεί να δώσει διέξοδο στο φαινόμενο της ανεργίας καθώς επίσης και στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι φορείς του τουρισμού στην αύξηση της απασχόλησης.

Παράλληλα θα παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Η πράξη «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας - ΤΟΠΣΑ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.