Το Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, 01/11/2013 και την Δευτέρα, 04/11/2013 προβλέπεται η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων μαθητών ή δικαιούχων κηδεμόνων με τα ποσά των Επιδομάτων Ενοικίου και Μεταφοράς, για το σχολικό έτος 2011-2012.