Η Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», κατέθεσε στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αίτημα επανεξέτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων θέματος, που σχετίζεται με την δουλεία διόδου που έχει παραχωρηθεί σε ιδιοκτήτη ακινήτου που συνορεύει με το πάρκο που ονομάζεται «τούρκικο νεκροταφείο» στην περιοχή της συνοικίας των Παχιανών, από τη βόρεια πλευρά του πάρκου.

Το αίτημα υποβλήθηκε διότι όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της παράταξης

" λάβαμε γνώση από δημοσιεύματα και από κατοίκους της περιοχής των Παχιανών, στοιχείων που δεν παρατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13-6-2013 το οποίο αποφάσισε την συνέχιση της παραχώρησης.

Όπως προκύπτει, σήμερα το ακίνητο διαθέτει άλλες διόδους πρόσβασης και δεν φαίνεται να είναι σκόπιμη η διατήρηση της πρόσβασης από την συγκεκριμένη πλευρά που περιορίζει την έκταση του ήδη μικρού πάρκου και αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών που συχνάζουν εκεί. Πρέπει δε να λάβουμε υπ όψιν ότι η συγκεκριμένη συνοικία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και διαθέτει ελάχιστους ελεύθερους χώρους για τους κατοίκους της".

Για το λόγο αυτό, όπως εξηγείται στην ανακοίνωση και

"Επειδή θεωρούμε ότι τα στοιχεία αυτά, εφ όσον περιέλθουν σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, μπορούν να μεταβάλουν την απόφασή του με αριθμό 428 για την διατήρηση της δουλείας διόδου του συγκεκριμένου ακινήτου, παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί από τους αρμόδιους το ζήτημα και να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση".

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βάμβουκας Αναστάσιος Κουρούσης Χαράλαμπος Αλεξανδράκης Νεκτάριος