Απο την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χανίων ξεκινά σήμερα το πρωί, την περιοδεία του στις Εφορίες της Κρήτης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ.Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη του κ.Θεοχάρη στις Εφορίες έχει καθαρά υπηρεσιακό χαρακτήρα και με σκοπό - πέραν των εγκυκλίων - να μεταφέρει στα στελέχη των ΔΟΥ να νέα δεδομένα που υπάρχουν στο θέμα της είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Παράλληλα θέλει να δει ιδίοις όμμασι, το πως λειτουργούν οι ΔΟΥ, μετά το "κύμα" των συγχωνεύσεων, ενώ σκοπός είναι και να μεταφέρει την απόφαση του Υπ.Οικονομικών για επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα απλοποιηθούν τα κριτήρια ελέγχου για τις επιστροφές φόρου ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς ή δεν έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου.

Για τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για τις οποίες απαιτείται η πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου, θα δοθούν εντολές ώστε να εκδίδεται άμεσα η εντολή προσωρινού ελέγχου, με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Στόχος είναι ο έλεγχος να ολοκληρώνεται ταχύτερα από το διάστημα των δύο μηνών που προβλέπει σήμερα ο νόμος και το σχετικό Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) να εκδίδεται εντός 20μέρου από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Σημειώνεται πως εκκρεμούν στις Εφορίες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ συνολικού ύψους 817,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται σήμερα σε 488 ημέρες, παρά το ότι έχει ήδη θεσμοθετηθεί η υποχρέωση έντοκης καταβολής του οφειλόμενου φόρου σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν τον καταβάλει μέσα σε διάστημα 90 ημερών.

Μετά την ΔΟΥ Χανίων, ο κ.Θεοχάρης θα επισκεφθεί την ΔΟΥ Ρεθύμνου και στην συνέχεια την ΔΟΥ Ηρακλείου.

Στελέχη του ΣΔΟΕ υπο τον Χάρη Θεοχάρη

Στο Ηράκλειο, ο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να επισκεφθεί και το ΣΔΟΕ Κρήτης καθώς δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β' Αρ.Φύλλου 2775) απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με την οποία μεταφέρονται υπό τον κ.Χάρη Θεοχάρη, 192 εφοριακοί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και 84 οχήματα και σκάφη για τη διενέργεια ελέγχων.

Συγκεκριμένα, οι "ράμπο" του κ.Θεοχάρη θα έχουν αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θα μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.

Αντίστοιχες αρμοδιότητες διατηρούνται ωστόσο και στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό ασκεί.

Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το ΣΔΟΕ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην ΓΓΔΕ προς αξιολόγηση. Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΣΔΟΕ προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην ΓΓΔΕ, για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.