Συνεργασία είχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης με τον Προεδρεύοντα της ΔΕΠΤΑΗ Λαζαρίδη Αλέξανδρο, στελέχη του ΥΠ.ΠΟ. και άλλων φορέων και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα την πορεία Ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η).

Το θέμα που κυριάρχησε ήταν το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης της Β΄ Φάσης που αφορά τον Θεατρολογικό και Υλικοτεχνικό Εξοπλισμό της Κεντρικής και Βοηθητικής αίθουσας.

Συμφωνήθηκε ότι το επόμενο 10ήμερο θα δοθεί το ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα για την δημοπράτηση της Β΄ Φάσης αλλά και της πλήρης λειτουργίας του Π.Σ.Κ.Η.

Αναφέρουμε ότι ήδη πολλές αίθουσες, χώροι εκδηλώσεων είναι έτοιμοι, και τις οποίες επισκέφτηκαν.