Τροπολογία που προβλέπει ότι εντός 45 ημερών από την υποβολή του λογαριασμού θα εξοφλεί ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου τις οφειλές του προς τους φαρμακοποιούς ενώ άμεσα θα καταβάλει το 90% απαιτήσεων που έχουν άλλοι προμηθευτές κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Οι ρυθμίσεις της τροπολογίας έχουν αναδρομική ισχύ από τις 2 Μαρτίου.

Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέας Λοβέρδος καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, η καταβολή των οφειλομένων «γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ.».

«Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας, που θα ενσωματωθεί σε ν/σ για την αναμόρφωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναμένεται να ψηφιστεί εντός της προσεχούς εβδομάδας.

«Αν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών».

Με την ίδια τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να ελέγχουν την εφαρμογή της φαρμακευτικής και υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την υγειονομική περίθαλψη, αλλά και να επιβάλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής της. Η αρμοδιότητα του ελέγχου της επιβολής των κυρώσεων, ασκείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας, στο οποίο διαβιβάζονται οι σχετικές εκθέσεις, αιτιολογημένες.

naftemporiki.gr