Σε προσλήψεις δικαστικών επιμελητών, προχωρούν τα Πρωτοδικεία Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, στα πλαίσια προκήρυξης που αφορά σχετικές προσλήψεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν εξετάσεων που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 27 Μαίου στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών επιμελητών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση των θέσεων δικαστικών επιμελητών εκπνέει στις 7 Μαίου.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλ 210-7767235-6 και 210-7767246