Βασική προϋπόθεση για τη Δυναμική και Ισόρροπη Ανάπτυξη του Ηρακλείου αποτελεί η Χωροταξική και Πολεοδομική Οργάνωση. Η Εφαρμογή δηλαδή του Σχεδίου Πόλης και η αποδέσμευση και διάθεση στους πολίτες όλων των Κοινόχρηστων Χώρων (Κ.Χ) και Κοινωφελών Χώρων(Κ.Φ) ώστε να δημιουργηθούν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ,Σχολεία, Δρόμοι Πλατείες ,Πάρκα Πρασίνου, Αθλητικές Εγκαταστάσεις , Παιδικές Χαρές κ.α.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Ηρακλείου πίστωσε το τελευταίο δεκαήμερο με το ποσό του 1.287.000 ευρώ τους λογαριασμούς των δικαιούχων ιδιοκτητών για την απόκτηση νέων σημαντικών Δημόσιων Χώρων σε όλο το εύρος του Δήμου Ηρακλείου.

Για τον ίδιο λόγο από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν πιστωθεί σε δικαιούχους ΑΛΛΑ 2.152.603 ευρώ.
Σύνολο πιστώσεων 3.439.603 ευρώ για το 2013.

Ο Ελεύθερος Δημόσιος Χώρος για κάθε γειτονιά και κάθε Οικισμό αποτελεί Κορυφαία μας προτεραιότητα όπως δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης, αφού διαμορφώνονται συνθήκες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Παράλληλα τονίζει ότι δημιουργούνται νέοι χώροι συνάντησης, γνωριμίας και επικοινωνίας των πολιτών.

Η Εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος είναι αυτό που επιτρέπει στο Δήμο Ηρακλείου να κάνει μικρά και μεγάλα έργα και παρεμβάσεις αλλά και να εξασφαλίζει τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις χωρίς να επιβαρύνονται οι Δημότες.

Επίσης στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής είναι η τακτοποίηση του συνόλου των εκκρεμοτήτων του Σχεδίου Πόλης και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί και άλλων πολιτών για να αποκτηθούν νέοι Δημόσιοι Χώροι Περιπάτου, Αναψυχής και Άθλησης κ.α