Αντιπροσωπεία της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας παραβρέθηκε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο και παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση στη λειτουργία του ασύρματου δικτύου TETRA για τις επικοινωνίες των φορέων Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης», η οποία διοργανώθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Φορείς λειτουργίας του συστήματος TETRA είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης και χρήστες θα είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και οι 4 Περιφερειακές Ενότητες, όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΑΒ Κρήτης.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης θα εφοδιαστεί με 5 τερματικές συσκευές λειτουργίας TETRA τις οποίες θα κατέχουν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής και οι Αστυνομικοί Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων του Νησιού, για την ενδοεπικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με τους προαναφερόμενους φορείς με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων - περιστατικών.

Η Ένωσή μας προσδοκά στην μετατροπή του υπάρχοντος αναλογικού συστήματος επικοινωνίας σε ψηφιακή ασύρματη επικοινωνία - η οποία διασφαλίζει την απόρρητη και απρόσκοπτη επικοινωνία - και στον εξοπλισμό του στόλου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης με τερματικές συσκευές λειτουργίας TETRA στα πρότυπα των υπηρεσιών της Αττικής, αίτημα το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στη πολιτική και φυσική μας ηγεσία.