Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 1 δισ. ευρώ θα προχωρήσει αύριο Τρίτη 12 Νοεμβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σε ανακοίνωση του ο ΟΔΔΗΧ αναφέρει ότι «την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 14 Φεβρουαρίου 2014».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 (Τ+3). Σημειώνεται ότι οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

newsbeast.gr