Ευκαιρίες απασχόλησης για άνεργους, νέους επιστήμονες και ασφαλισμένους του ΟΓΑ, μέσα από το πρόγραμμα "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση Χανιά Δρόμοι Απασχόλησης" ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Χανιά Απασχόληση".

Το πρόγραμμα με συντονιστή φορέα την "Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση" αφορά τους κατοίκους Χανίων που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α). Άνεργοι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
B) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών)
Γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α

και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις δράσεις του σχεδίου.

Στόχος της Πράξης:

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων, βασισμένη στην δυναμική της περιοχής παρέμβασης.

Από το σύνολο των 100 ωφελουμένων το 60% θα είναι γυναίκες και το 50% θα είναι άνεργοι κάτω των 25 ετών.

Από αυτούς:

- 20 ωφελούμενοι θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις,
- 40 ωφελούμενοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις του τοπικού Δικτύου,
- 40 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.

Δράσεις του Σχεδίου:

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, συμμετέχοντας στις εξής δράσεις:

• Επαγγελματική Κατάρτιση
• Επιμόρφωση
• Συμβουλευτική Υποστήριξη
• Πιστοποίηση Προσόντων & Δεξιοτήτων
• Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

Παραλαβή Αίτησης Συμμετοχής & Πρόσκλησης

- ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Μέγαρο Επιμελητηρίου Χανίων (3ος όροφος). Τηλ: 28210 56899

καθώς και από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

• www.sfchania.gr
• www.oakae.gr
• www.chania.gr
• www.anxa.gr
• www.chania-cci.gr
• www.haniahotels.gr
• www.rpi.gr
• www.kekdiastasi.edu.gr
• www.ideakek.gr
• www.deltakek.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «Αίτηση Συμμετοχής» και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 08 Νοεμβρίου έως 22 Νοεμβρίου 2013 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 14:00) στη