Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με θέμα «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα» στις 11 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Γουρνών από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Γυναικών «ΙΡΙΔΑ» σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο αλλά και για την χρησιμότητα και τα οφέλη προς το κοινωνικό σύνολο από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Επιχείρησης.

Η πρόεδρος της «Ίριδας» κα Ρένια Δρόσου-Καμηλάκη επισήμανε την σπουδαιότητα της συνεργασίας με φορείς για θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας: «Είναι σημαντικό να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα οι άνεργοι και οι νέοι για μορφές απασχόλησης και προγράμματα που μπορούν να τους είναι χρήσιμα εργαλεία για να αναπτύξουν την δική τους δραστηριότητα».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.