Τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του μη επιλέξιμου ΦΠΑ έργων ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013, εξέφρασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (αρ. πρωτ. 23612/ΔΕ-2496), έπειτα από τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων αιτημάτων φορέων, ανάμεσα στους οποίους και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.).

Συγκεκριμένα, η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από σχετική σύμφωνη γνώμη που απέστειλε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ έργων ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. οικ. 31728/Α).

Σε ότι αφορά στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς η έγκριση σχετίζεται με το έργο της Κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου του οποίου το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.790.000€. Έτσι, έπειτα από τις συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. συνεχίζεται απρόσκοπτα το έργο του Βιολογικού και των Δικτύων Αποχέτευσης στο Αρκαλοχώρι.

Παράλληλα, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ανακουφίζεται από ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, εξοικονομώντας πόρους που έχει πλέον τη δυνατότητα να διοχετεύσει σε άλλα αναπτυξιακά έργα.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ανέφερε σχετικά: «Επιτέλους, ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο είχαμε εδώ και δύο χρόνια αναδείξει ως Δημοτική Αρχή, αλλά και ως Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει αίσιο τέλος.

Υπήρχε μια κατάφωρη αδικία σε βάρος Δήμων που διέθεταν Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης για τους οποίους το ΦΠΑ των υλοποιούμενων μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αποχετευτικών έργων δε χρηματοδοτούνταν και θεωρούνταν μη επιλέξιμη δαπάνη, σε αντίθεση με Δήμους που δε διέθεταν ΔΕΥΑ για τους οποίους το Φ.Π.Α. των αντίστοιχων έργων χρηματοδοτούνταν.

Έτσι, έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις μας προς το αρμόδιο Υπουργείο, προς το οποίο και υποβλήθηκε πλήρης φάκελος σχετικού αιτήματος, η απόφαση που εκδόθηκε περί χρηματοδότησης του Φ.Π.Α. του έργου του Βιολογικού και των Αποχετευτικών Δικτύων Αρκαλοχωρίου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δικαιώνει τις παρεμβάσεις μας κι έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Αφενός εγγυάται την ομαλή εξέλιξη του έργου και αφετέρου βοηθά τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο που προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου».

• Γιατί πρόκειται για μια σημαντική απόφαση - Τι ισχύει για το Φ.Π.Α. των συγχρηματοδοτούμενων έργων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ

Με το άρθρο 18, § 3β του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 /Α/ 22-8-2011), η παροχή νερού (πλην αρδευτικού ύδατος) και η υπηρεσία αποχέτευσης που πραγματοποιούνται απευθείας από τους ΟΤΑ ή τους συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ.

Συνέπεια της διάταξης αυτής είναι ότι ο ΦΠΑ έργων ύδρευσης/αποχέτευσης που υλοποιούνται από τους φορείς αυτούς είναι πλέον ανακτήσιμος και επομένως μη επιλέξιμη δαπάνη για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Με άλλα λόγια στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ αποχετευτικά έργα όπως τα αποχετευτικά δίκτυα και ο Βιολογικός Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας υπάρχει πλέον καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ, το οποίο όμως μέχρι σήμερα δε χρηματοδοτείται (μη επιλέξιμη δαπάνη).

Δηλαδή, αν και μέσω του ΕΣΠΑ δίνονται οι πόροι για την υλοποίηση των έργων, ωστόσο ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του έργου έπρεπε να αποδοθεί από το φορέα διαχείρισής του, όπως τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας.

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Βιολογικός Αρκαλοχωρίου αποτελεί μεγάλο έργο του οποίου το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1.790.000 €, είναι κατανοητό ότι μια τέτοιας κλίμακας δαπάνη είναι δύσκολο να αποδοθεί από μικρού τζίρου επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. όπως η ΔΕΥΑΜΠ.