Μείωση του ΑΕΠ κατά 0,4% το 2014 προβλέπει στην εξαμηνιαία του έκθεση ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα αλλά και μείωση των επενδύσεων. Επιπλέον αναμένει η ανεργία να ξεπεράσει το 27%.

Παράλληλα κάνει λόγο για μηδενισμό από φέτος του πρωτογενές ελλείμματος, ενώ συστήνει να «επιτραπεί στους αυτόματους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν» αν η ύφεση συνεχιστεί.

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η βιωσιμότητα του χρέους.

Αναλυτικά o ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι, στην Ελλάδα η ανάπτυξη αναμένεται να περάσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης εντός του 2014 και να ενισχυθεί την επόμενη χρονιά καθώς η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, το παγκόσμιο εμπόριο επεκτείνεται και οι επενδύσεις αυξάνονται.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Οργανισμό, η απαιτούμενη δημοσιονομική εξυγίανση και οι αδύναμοι τραπεζικοί ισολογισμοί θα περιορίσουν την εγχώρια ζήτηση.

Επισημαίνει ότι η ανεργία θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τον πληθωρισμό να παραμένει αρνητικός.

Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνεχίσει σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεδομένου του υψηλού επιπέδου χρέους, αλλά πρέπει να επιτραπεί στους αυτόματους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν εάν τελικά η οικονομία καταλήξει ασθενέστερη από τις προβλέψεις.

Η ανάγκη για περαιτέρω ελάφρυνση χρέους, σημειώνει πάντως πως δεν πρέπει να αποκλειστεί, ώστε να επιτευχθεί δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Επιπλέον σημειώνει πως ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη.

Αναφορικά με τα ρίσκα από τον ΟΟΣΑ που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος, ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί για τις συνθήκες πιστωτικής «ασφυξίας». Από την άλλη πλευρά επισημαίνει ότι η ρευστότητα μπορεί να αυξηθεί πάνω από τις προβλέψεις λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των βασικών τραπεζών και της ξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών της κυβέρνησης.

Η βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα των τιμών, που είναι πιθανή, θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις εξαγωγές και την ανάπτυξη, εκτιμά ο Οργανισμός και σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη θα μπορούσε με την σειρά της να ενισχυθεί περισσότερο εάν προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις.

capital.gr