Σε συνέχεια των επαφών του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Χρήστο Σπίρτζη και τη συνάντηση που είχε μαζί του αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και από το Δήμο Ηρακλείου τέλος του 2013 αρχές του 2014 το Ηλεκτρονικό Σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης το οποίο θα ωφελήσει πολλαπλά τους πολίτες αφού απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες και μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία.

Με το νέο σύστημα οι Πολιτικοί Μηχανικοί θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις μελέτες και θα διαχειρίζονται από το γραφείο τους όλο το φάκελο της Οικοδομικής άδειας. Η Πολεοδομία θα ελέγχει δικτυακά όλα τα στοιχεία καθώς και τη θέση του ακινήτου στο χάρτη και θα χορηγεί την έγκρισή της ή θα γνωστοποιεί ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις της στον υπεύθυνο μηχανικό για τις απαραίτητες διορθώσεις.

«Είμαστε από τους πρώτους Δήμους σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης που θα κάνουμε χρήση ενός Εκσυγχρονιστικού Εργαλείου Αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και κάνουμε άλλο ένα σημαντικό βήμα στο τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χάρις στη πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το Τεχνικό Επιμελητήριο και τον Πρόεδρο του αλλά και άλλους φορείς.

« Πρόκειται για μια σπουδαία Καινοτομία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», συνέχισε ο κ. Κουράκης, «αφού η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες, οι διαδικασίες ελέγχου, η έγκριση και η έκδοση αδειών, θα γίνονται και θα αποτυπώνονται ηλεκτρονικά μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τη ταλαιπωρία των πολιτών ενώ με την εφαρμογή του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ δεν θα υποκαταστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα προκειμένου να εξυπηρετήσει τους μηχανικούς, τους πολίτες και τις υπηρεσίες, το οποίο και θα λειτουργήσει με δικές του δαπάνες και προσωπικό.

Στο Ηράκλειο, συνέχισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, θα λειτουργήσει έως το τέλος του 2013 το αργότερο αρχές του 2014 αρχικά για να γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση των μηχανικών και όλων των εμπλεκομένων και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί κανονικά ενώ στόχος όπως επεσήμανε είναι να λειτουργήσει μέσα στο 2014 σε όλη την Ελλάδα.

Τα οφέλη του νέου συστήματος

- Δραματική μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία προκαλούσε καθυστερήσεις στη νόμιμη οικοδόμηση 

- Στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης, των υπηρεσιών Δόμησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Εξασφαλίζονται τα εργαλεία και τα αξιόπιστα στοιχεία που χρειάζονται η τοπική αυτοδιοίκηση και τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να ασκούν τις αρμοδιότητες τους, να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών τους, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη και κάλυψης των ουσιαστικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.