Η αγωνία και το άγχος άνεργης, άγαμης μητέρας η οποία αδυνατούσε να πληρώσει τις δόσεις δανείων που είχε λάβει από δυο τράπεζες, μετατράπηκαν σε δάκρυα χαράς και ανακούφισης, ύστερα από την απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία "μηδενίζονται" προσωρινά οι μηνιαίες δόσεις για δάνεια ύψους 87.000 ευρώ ενώ ταυτόχρονα διασώζονται περιουσιακά της στοιχεία.

Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για καταναλώτρια, η οποία είχε δανειστεί από δύο Τράπεζες συνολικού ποσού χρέωσης 87.719,86 ευρώ (δύο καταναλωτικά, δύο στεγαστικά και μία πιστωτική κάρτα)

Το δικαστήριο ( Ειρηνοδικείο Ηρακλείου), δικαίωσε την δανειολήπτρια, καθώς προσήλθε προς αυτό με ειλικρίνεια και τα στοιχεία που προσκόμισε ήταν αληθή, παρά τις αιτιάσεις των αντιδίκων Τραπεζών, για αοριστία ,αβασιμότητα (σημαντικότερο που προέβαλαν είναι ότι είχε εμπορική ιδιότητα, και μη νομίμως προσήλθε στο νόμο, καθώς στο παρελθόν διατηρούσε (κατάστημα ψιλικών) δραστηριότητα που απασχολούνταν ατομικά, όμως, διέκοψε και έκτοτε υπήρξε ιδιωτικός υπάλληλος και σήμερα τυγχάνει άνεργος) .

Περιουσιακά στοιχεία η δανειολήπτρια διαθέτει μία κατοικία την οποία ζήτησε την εξαίρεσή της, μία δεύτερη κατοικία την οποία στο παρελθόν "νοίκιαζε " η οποία της επέφερε κάποιο εισόδημα και ένα αυτοκίνητο χαμηλής εμπορικής αξίας.

Μοναδικό της σήμερα εισόδημα είναι 300 ευρώ, από την διατροφή του ανηλίκου τέκνου της συν 80 ευρώ, ανά δίμηνο από το Ταμείο Πρόνοιας.

Το δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας, ότι δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί αυτή σε καταβολή μηνιαίων δόσεων (ρύθμιση μηδενικών καταβολών) επί διετία, εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία της, βλέποντας την μεγάλη δυσκολία βιωσιμότητας της δανειολήπτριας (άνεργης μητέρας ενός τέκνου) θεώρησε αναγκαίο προσδιορισμό νέας δικασίμου, για επανέλεγχο της υπόθεσης μετά από δύο έτη, μήπως βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση με την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης των χρεών της.

Συμπερασματικά:¨Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία χειρίστηκε την υπόθεση (εξωδικαστικά-δικαστικά) η απόφαση αυτή (υπαρ.386/2013) του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου θεωρείται απόφαση με τεράστιο νομικό ενδιαφέρον, για τους νομικούς και δικαστικούς της Χώρας

α) καθώς για πρώτη φορά δίδεται ημερομηνία επανεξέτασης βελτίωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη η διετία.

β)Το δικαστήριο ( δεν διατάσσει εκποίηση της υπάρχουσας δεύτερης κατοικίας(διαμέρισμα), ορθά γνωρίζοντας και κρίνοντας ότι μια τέτοια διάταξη δεν θα ευοδωθεί, ακόμα και εάν διαταζόταν η εκποίηση, λόγω ανυπαρξίας αγοραστικού ενδιαφέροντος.