Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,59 δισεκατομμυρίων ευρώ πέτυχε η Ελλάδα κατά το πρώτο 10μηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Ο αρχικός στόχος του 10μηνου έκανε λόγο για πρωτογενές έλλειμμα 3,036 δισ. Την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2012 η Ελλάδα είχε καταγράψει αρνητικό πρωτογενές αποτέλεσμα ύψους 1,139 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πέραν του πρωτογενούς αποτελέσματος, ο κρατικός προϋπολογισμός έχει έλλειμμα ύψους 2,958 δισ., έναντι ελλείμματος 12,258 δισεκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8,726 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,950 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7% έναντι του στόχου του 10μήνου 2013.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 35,573 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 229 εκατ. ευρώ, ή 0,6%, έναντι του στόχου του 10μήνου, με το ΥΠΟΙΚ να σημειώνει πως η «πολύ καλή πορεία των φορολογικών εσόδων τον Οκτώβριο υπερκάλυψε ήδη την απόκλιση των περασμένων μηνών».

Ειδικότερα:

Το μήνα Οκτώβριο οι κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν το στόχο είναι οι εξής:
• οι άμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 2.225 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 765 εκατ. ευρώ ή 34,4% έναντι του μηνιαίου στόχου.
• ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθε σε 963 εκατ. ευρώ υπερβαίνοντας το μηνιαίο στόχο κατά 337 εκατ. ευρώ ή 35%.
• Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθε σε 187 εκατ. ευρώ , 36 εκατ. ευρώ ή 19,1% υψηλότερα έναντι του στόχου.
• Οι φόροι περιουσίας ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ, 247 εκατ. ευρώ ή 63,6% υψηλότερα έναντι του στόχου, η οποία οφείλεται εν μέρει στην είσπραξη της πρώτης δόσης του ΦΑΠ 2013 η οποία είχε αρχικά προβλεφθεί για το Νοέμβριο.
• Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθαν σε 201 εκατ. ευρώ, 31 εκατ. ευρώ ή 15,4% υψηλότερα του στόχου.
• Οι λοιποί άμεσοι φόροι σε 355 εκατ. ευρώ, 112 εκατ. ευρώ ή 31,6% υψηλότερα έναντι του στόχου.
• Ο Φ.Π.Α. λοιπών προϊόντων διαμορφώθηκε σε 1.245 εκατ. ευρώ, 73 εκατ. ευρώ ή 5,9% υψηλότερα του στόχου

Αντίθετα:

Το μήνα Οκτώβριο υστέρησαν ορισμένες κατηγορίες έμμεσων φόρων και κυρίως:
• Ο Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών ο οποίος ανήλθε σε 176 εκατ. ευρώ, 42 εκατ. ευρώ ή 23,6% χαμηλότερα του στόχου,
• ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών που διαμορφώθηκε στα 345 εκατ. ευρώ, 40 εκατ. ευρώ ή 11,7% χαμηλότερα έναντι του στόχου.

Τονίζεται ότι το μήνα Οκτώβριο οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 558 εκατ. ευρώ, κατά 293 εκατ. ευρώ ή 110,6% υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου των 265 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 45.908 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.458 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (49.366 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.584 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.882 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.476 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (37.312 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.175 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 16,1%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.589 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.571 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 50,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

skai.gr