Συστάσεις προς τις κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τα μέτρα που χρειάζεται να λάβουν για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μεταναστών, απηύθυνε η επιτροπή υπουργών του Οργανισμού. Ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και την εξασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους.

Mετά τη λήξη της διήμερης διάσκεψής, στις 19-20 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Υπουργών του Οργανισμού ζητά, επίσης, από τις κυβερνήσεις να καλλιεργηθεί ένα κατάλληλο κλίμα υποδοχής στον ημεδαπό πληθυσμό.

Μια δεύτερη σύσταση αναφέρεται στις δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν οι μετανάστες στις οικονομίες των χωρών υποδοχής. Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των πρακτικών που σχετίζονται με την επικύρωση των δεξιοτήτων των μεταναστών και να εισαγάγουν, όπου χρειάζεται, μέτρα που να διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή καταδίκασε τις ενέργειες που υποκινούν και υποδαυλίζουν εκδηλώσεις θρησκευτικού μίσους και βίας.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία, βασισμένη στην κατανόηση και ανοχή, χωρίς το σεβασμό της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, αναφέρεται στη δήλωση.

Η απόλαυση της ελευθερίας αυτής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμβίωση, καταλήγει.