Συνολικές ζημίες 91,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο 9μηνο ο όμιλος Βιοχάλκο στις τρεις κύριες θυγατρικές (Σιδενόρ, Χαλκόρ, Ελβάλ ) εξαιτίας της κατάρρευσης της αγοράς χάλυβα – χαλκού, αλλά και του αυξημένου ενεργειακού χρηματοοικονομικού και φορολογικού κόστους.

Οι ζημιές αφορούν την Σιδενόρ και την Χαλκόρ, αλλά και η Ελβάλ επιβαρύνθηκε από τους φόρους και το χρηματοοικονομικό κόστος. Το ύψος των ζημιών αυτών είναι ρεκόρ για ελληνική εταιρεία και αναδεικνύει το βάθος το προβλήματος στο σημερινό επιχειρείν.

Οι νέες ζημιές στην Βιοχάλκο επιβεβαιώνουν τις κινήσεις της διοίκησης στο εξωτερικό για αναζήτηση χρηματοδότησης καθώς το πρόβλημα του ομίλου είναι η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με την οποία γίνονται οι αγορές των πρώτων υλών.

Μάλιστα, όπως αναμένουν παράγοντες της αγοράς, η Βιοχάλκο θα οδηγηθεί στην δεύτερη φάση όπου θα δοθούν μετοχές της μητρικής προς τους μετόχους των θυγατρικών, καθώς οι δημόσιες προτάσεις είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένες σε αποτυχία. Με άλλα λόγια, η Βιοχάλκο θα επιδιώξει να απορροφήσει τις τρεις βασικές εταιρείες.

Από την άλλη πλευρά, η Βιοχάλκο επιδιώκει την μέγιστη αξιοποίηση των επενδύσεων αφού τώρα ορισμένα τμήματα του ομίλου υπολειτουργούν και δεν αξιοποιούνται σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Για να ανταγωνιστεί, όμως, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείες, η Βιοχάλκο χρειάζεται ένα αντίστοιχο δανεισμό και όχι δάνεια με επιτόκια 6-7%.

Παρά τις κινήσεις στο εξωτερικό για φθηνότερο χρήμα, η Βιοχάλκο εξασφάλισε, όπως θα δούμε αναχρηματοδότηση απο τις ελληνικές Τράπεζες, ύψους 977 εκατ. ευρώ – αφορά ομολογιακά . Στον δανεισμό επικεφαλής ήταν η Εθνική, και το 25%του εκκρεμούς χρέους θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται μέσω διμερών συμβάσεων.

Πως θα γίνουν οι αυξήσεις

Με την είσοδο της Βιοχάλκο στο χρηματιστήριο των Βρυξελλών, οι επιλογές της είναι πολλαπλές. Μπορεί, πρώτον, να προχωρήσει σε trade finance καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών κατευθύνεται σε εξαγωγές . Με ενέχυρο λοιπόν τις εξαγωγές, οι ξένες τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις θυγατρικές. Η δεύτερη επιλογή είναι η έκδοση ομολογιακών υπέρ των θυγατρικών, και η τρίτη περίπτωση είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναχρηματοδότηση 977 εκατ. ευρώ με επικεφαλής την Εθνική Τράπεζα.

Πριν, όμως, από την αλλαγή έδρας και την διαπραγμάτευση των μετοχών στο εξωτερικό, η Βιοχάλκο προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της με τις ελληνικές τράπεζες. Στις 23 Οκτωβρίου 2013 υπεγράφησαν οι βασικοί όροι με τις συμμετέχουσες τράπεζες και υπεγράφησαν 10 κοινοπρακτικά δάνεια με επικεφαλής του δανεισμού την Εθνική Τράπεζα.

newmoney.gr