Με απόφαση του Πρωθυπουργού το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" επιχορηγείται με το ποσό των 200.000 ευρώ.

Τις τελευταίες ημέρες, υπήρχε η πληροφορία ότι θα δοθεί οικονομική ενίσχυση στο Ίδρυμα με σκοπό να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του και η βιωσιμότητά του, όμως σήμερα, ανακοινώθηκε και επίσημα.

Πιο συγκεκριμενα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Κύριος Χρήστος Σταϊκούρας με επιστολή του και τηλεφωνικά ανακοίνωσε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ότι έπειτα από εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το Ίδρυμα θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 200.000 €, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για την βιωσιμότητά του.