Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου  και ώρα 9:30 πμ, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Ν. Ψυλλάκης» του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών,  η συντονιστική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού» (“HYDROFLIES”).

Το HYDROFLIES εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013 (INTERREG) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κλειστών συστημάτων υδροπονίας σε δύο πρότυπα θερμοκήπια στην Κρήτη και ενός στην Κύπρο, για καλλιέργεια τομάτας και μαρουλιού, με σκοπό να λειτουργήσουν ως πιλοτικές μονάδες για την ενημέρωση και εκπαίδευση παραγωγών στη χρήση των συστημάτων. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί σύστημα μαζικής εκτροφής δύο ωφελίμων εντόμων για την καταπολέμηση σημαντικών εχθρών στην καλλιέργεια των λαχανικών υπό κάλυψη (Tuta absoluta, αλευρώδεις, αφίδες κλπ), με απώτερο στόχο την μείωση της χρήσης αγροχημικών, ενώ θα βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του συστήματος για μείωση της συγκέντρωσης νιτρικών στα υπό μελέτη λαχανικά.

Τέλος, σημαντικά παραδοτέα αποτελούν η σύνταξη ενός οδηγού υδροπονίας που θα είναι διαθέσιμος στους παραγωγούς, καθώς και οι εκπαιδεύσεις παραγωγών στη χρήση υδροπονικών συστημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2013.

Στο Πρόγραμμα, εκτός από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής), το ΜΑΙΧ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Δήμος Πολεμιδιών.