Υπόμνημα προς τον Δήμαρχο Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη κατέθεσαν οι Δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου στο οποία αναλυτικά αναφέρουν:

Κύριε Δήμαρχε, εν συνεχεία του υπ' αριθμ. Πρωτ.102491/27-11-2013 υπομνήματός μας, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικά αιτήματα όλων των Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου Χανίων.

Συγκεκριμένα ζητάμε:

1. να καθοριστεί μοριοδότηση στις επανατοποθετήσεις των συναδέλφων σύμφωνα με το φορέα προέλευσης

2. να μη γίνει διαφοροποίηση μοριοδότησης βάσει του τρόπου εισαγωγής, αφού όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί διορίστηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 23/2002,

3. όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί που πληρούν τα τυπικά προσόντα να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, αντίστοιχα, άσχετα από την κατηγορία διορισμού τους

4. να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καταστήματα κράτησης και οι γυναίκες

5. να συμπεριληφθούν στα κριτήρια αποτίμησης και μοριοδότησης προσωπικού τα επιμορφωτικά σεμινάρια του δημοσίου (π.χ. ΙΝ.ΕΠ)

6. να δοθεί παράταση του δεκαπενθημέρου, αφού δεν δίνεται η δυνατότητα αιτήσεων από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι την έκδοση της διευκρινιστικής και την παραλαβή των αιτήσεων από το ΑΣΕΠ.

7. να αρθεί το όριο ηλικίας που αποκλείει συναδέλφους από την ΕΛ.ΑΣ. και τα καταστήματα κράτησης

8. να γίνει η πλήρωση των θέσεων που ζήτησε ο Δήμος Χανίων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.76388/11-09-13 έγγραφο, ύστερα από την κατεπείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ.35524/06-11-2013, σε αντίθετη περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών και πρόωρης συνταξιοδότησης, σε όσους έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα σύνταξης

9. να απαλειφθεί η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.

Οι υπογράφοντες

οι Δημοτικοί Αστυνομικοί του Δήμου Χανίων

Κοινοποίηση:
Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Δ. Χανίων
Βουλευτές Χανίων
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ν. Χανίων