Καθαρά κέρδη ύψους 3,2 δις. Ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και αναλογούντα στους μετόχους ανακοίνωσε ο όμιλιος της Τράπεζας Πειραιώς για το εννιάμηνο του 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη για το εννιάμηνο του τρέχοντος έτους 2013 διαμορφώθηκαν στα 492εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, για το τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 34% φτάνοντας στα 184 εκατ. ευρώ έναντι 138 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Ως προς τα επιμέρους στοιχεία τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα 9,2 δισ. ευρώ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 13,6%.

Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 1,544 δισ. ευρώ ή 2,75% επί των δανείων προ προβλέψεων, παρουσιάζοντας μείωση 11% στα 489 εκατ. ευρώ το γ’ 3μηνο 2013 έναντι του προηγούμενου 3μήνου.

Συνολικά, το ενεργητικό του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε σε 93 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 2% μείωση έναντι του Ιουνίου 2013.

Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου της Πειραιώς έφτασε τα 1.653 σημεία, με 1.218 καταστήματα στην Ελλάδα και 435 σε εννιά χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό ανήλθε σε 24.495 άτομα, από τα οποία τα 18.440 στην Ελλάδα και τα 6.055 στο εξωτερικό ενώ ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση τoυ προγράμματος αποχώρησης προσωπικού.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής αποδίδει, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία που οδηγούν σε πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού του 2013. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τείνει να μηδενισθεί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σταδιακά ανακτάται. Η προοπτική εξόδου από την ύφεση ενισχύεται. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες δραστηριότητες, από κεφάλαια κυρίως του εξωτερικού.

Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, είναι στο επίκεντρο αυτού του επενδυτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επιταχυνθούν οι διεργασίες ιδιωτικοποίησής τους, προσελκύοντας έτσι νέα κεφάλαια στη χώρα και στηρίζοντας αποτελεσματικά την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας.

Προϋπόθεση συνέχισης αυτής της θετικής πορείας είναι η διατήρηση του κλίματος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των εξαγορασθεισών τραπεζών, δίνει άμεση προτεραιότητα στην ταχύτερη επίτευξη των συνεργιών και στην αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων σε καθυστέρηση με καινοτόμες λύσεις. Παράλληλα, η διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές και, ασφαλώς, η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αποτελούν σταθερή επιδίωξη της Τράπεζας.
»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ομίλου Πειραιώς