Αυξημένη σε ποσοστό 152,6% στα 5,998 δισ. ευρώ εμφανίζεται μέχρι στιγμής η καθαρή κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων για το εννεάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία 188 ισολογισμών (το 75% του συνόλου) τα οποία έχει επεξεργαστεί η Beta Securities.

Τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζουν κάμψη κατά 17,4% στα 4,585 δισ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 5,1% στα 51,686 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των 188 εισηγμένων οι 76 (40%) είναι κερδοφόρες και οι 113 (60%) ζημιογόνες. Μεταξύ των κερδοφόρων, οι 25 εμφανίζουν αύξηση κερδών, οι 24 εμφανίζουν μειωμένα κέρδη, ενώ 26 κατάφεραν να «γυρίσουν» σε κέρδη έναντι ζημιών. Μεταξύ των ζημιογόνων, οι 56 κατάφεραν να περιορίσουν τις ζημιές τους, 40 είδαν τις ζημιές του να διευρύνονται, ενώ 17 «γύρισαν» σε ζημιές έναντι κερδών.

Σημειώνεται ότι στο πρωινό της report η χρηματιστηριακή τόνιζε την σημαντική επίδραση στο συνολικό επίπεδο κερδοφορίας από τα αποτελέσματα του τραπεζικού κλάδου.