Στις 31Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων στην Αλικαρνασσό θα διεξαχθεί ο Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός τη Διακήρυξη του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης και θα δημοσιευτεί στον Αθηναϊκό και Τοπικό Τύπο και αφορά το έργο: 

«Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Αγίου Σύλλα Δήμου Ηρακλείου»

Τα έργο έχει προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης σε δήλωσή του τόνισε η κατασκευή νέου Αρδευτικού Δικτύου είναι σημαντικό έργο Υποδομής που θα ωφελήσει τους Αγρότες της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Σύλλα , επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής είπε ο κ. Κουράκης είναι σε όλες τις Αγροτικές περιοχές του Δήμου να δημιουργηθούν Δίκτυα Ύδρευσης αλλά και να υπάρχει επάρκεια νερού ενώ το επόμενο διάστημα θα Δημοπρατηθούν και άλλα έργα του Αγροτικού τομέα.