Την έναρξη των διαδικασιών για διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε, σήμερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά την ολοκλήρωση μελέτης που έδειξε ότι η λύση αυτή είναι πιο οικονομική, σε σχέση με την ανάπτυξη νέων αυτόνομων σταθμών παραγωγής στο νησί.

Η διασύνδεση θα επιτρέψει, επιπλέον, την απορρόφηση μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα παράγεται στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε το κόστος της καλωδιακής διασύνδεσης εκτιμάται πως θα κυμανθεί απο 530 εκατομμύρια ευρώ έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, αναλόγως με το σενάριο που θα επιλεγεί.

Ως προς τα σημεία διασύνδεσης, προκρίνεται στην Κρήτη η θέση Κορακιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα η Αττική, η οποία, παρά τη μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση πχ με την Πελοπόννησο, παρουσιάζει πλεονεκτήματα, καθώς η διασύνδεση γίνεται στο κέντρο κατανάλωσης, αποφεύγονται εναέρια τμήματα και μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.

Βέβαια η σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ μάλλον δεν είναι άσχετη με την πρόσφατη απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση εκτάσεων στην Κορακιά για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο.

Πάντως το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι  "την οικονομική βιωσιμότητα του έργου διασύνδεσης της Κρήτης στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα ως πιο συμφέρουσα λύση σε σχέση με την αυτόνομη ανάπτυξη παραγωγής, διαπιστώνει σχετική μελέτη που εκπόνησε ομάδα εργασίας των ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ και ΡΑΕ.

Δεδομένου πως η διασύνδεση της Κρήτης αποτελεί από κάθε άποψη ένα μεγάλης κλίμακας έργο, στην υλοποίηση του οποίου εμπλέκονται πολλοί φορείς, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για το συντονισμό αυτών και την κατανομή των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα:

α) Θα γίνει συνεννόηση με τις αρμόδιες για την αδειοδότηση τοπικές υπηρεσίες, για επίσπευση και συντονισμό των Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), μετά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

β) Η ΔΕΗ σε συνεργασία με το ΔΕΣΜΗΕ θα προχωρήσουν στη διερεύνηση της βέλτιστης διαδρομής πόντισης των υποβρύχιων ή και υπόγειων καλωδίων, καθώς και την επιλογή των θέσεων εξόδου και σύνδεσης αυτών στο δίκτυο.

γ) Θα επιδιωχθεί ο ευρύτερος δυνατός διάλογος με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να γίνουν γνωστά τα οφέλη για το νησί από την υλοποίηση του έργου, ενώ -παράλληλα με την πρόοδο των παραπάνω- θα εξεταστεί και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερομένων επενδυτών στη χρηματοδότηση της διασύνδεσης.

Η επιλογή, καθορισμός του μεγέθους και του τρόπου υλοποίησης της Διασύνδεσης θα γίνει σε επόμενο στάδιο, ανάλογα με την ισχύ των ΑΠΕ που θα διαπιστωθεί ότι μπορεί να εγκατασταθούν στο νησί, μετά την έκδοση των ΕΠΟ.

Η μελέτη που εκπόνησε ομάδα εργασίας των ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ και ΡΑΕ και στην οποία μελετήθηκαν διάφορα σενάρια, έδειξε αφενός ότι η διασύνδεση είναι η πιο οικονομική λύση, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι στην σχετική δαπάνη, που αφορά το υποβρύχιο τμήμα του συνδέσμου ή και τις ενισχύσεις του δικτύου του νησιού, θα υπάρξει συμμετοχή των φορέων που θα ωφεληθούν από την Διασύνδεση (πχ επενδυτές ΑΠΕ) ή και από άλλες πηγές (πχ κοινοτικοί πόροι).

Δείτε ΕΔΩ εκτενή περίληψη της μελέτης για την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης