Δήλωση παύσης πληρωμών, η οποία θα εκδικαστεί στις 8 Ιουνίου 2011 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατέθεσε η Ατλάντικ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σήμερα εκδικάστηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση του διαμεσολαβητή σχετικά με το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί περίπου εντός 60 ημερών.

H ανακοίνωση αντανακλά την αρνητική εξέλιξη στην πορεία της εταιρείας, η οποία δεν θα ξεφύγει από το λουκέτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλάντικ διαθέτει πλέον μόνο 25 καταστήματα, αφού τα υπόλοιπα τα έχει πουλήσει για να ξεπληρώσει ένα μέρος των οφειλών της, ενώ οι υποχρεώσεις της αγγίζουν τα 220 εκατ. ευρώ και οι ζημίες της ξεπερνούν 100 εκατ. ευρώ.

in.gr