Την Παρασκευή 06/12/2013 και ώρα 13.00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, ο Δήμος Χερσονήσου θα προχωρήσει στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κτηρίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον Οικισμό των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου», με την ανάδοχο εταιρεία Αφοί Παπουτσάκη ΑΤΕΕ .

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.650.000,00€, το ύψος της σύμβασης στο ποσό των 890.891,96€ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013.