Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Ιεράπετρας Σήφη Αναστασάκη και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας DOTSOFT AE, η σύμβαση του έργου για την Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς του Δήμου Ιεράπετρας.

Το έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ περίπου έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου Ιεράπετρας.

Με το έργο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στους παρακάτω 14 οικισμούς του Δήμου Ιεράπετρας: Γδόχια, Ρίζα, Μουρνιές, Μύθους, Μάλλες, Ανατολή, Καλαμαύκα, Μεσελέρους, Μακρυλιά, Άγ.Ιωάννη, Σχινοκάψαλα, Ορεινό, Σταυροχώρι και Άγιο Στέφανο.

«Είναι ένα έργο που προετοιμάσαμε, χρηματοδοτείται και θα ξεκινήσει η υλοποίησή του με τρείς στόχους: Ο πρώτος είναι να υπάρχει διασύνδεση με τις υπηρεσίες του Δήμου από κάθε χωριό.

Έτσι με την εγκατάσταση αυτή, αφενός τα κοινοτικά καταστήματα θα μπορούν να έχουν δυνατότητα επαφής μέσω διαδικτύου είτε με το Δήμο, είτε με κάθε υπηρεσία.

Ειδικά για το κοινοτικό κατάστημα Μακρύ Γιαλού θα υπάρχει απευθείας σύστημα διασύνδεσης με τις κεντρικές υπηρεσίες στην Ιεράπετρα.

Ο δεύτερος στόχος ήταν να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε χωριό του Δήμου διότι πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποια από τα παραπάνω χωριά δεν είναι εφικτή ακόμα και σήμερα η σύνδεση στο ίντερνετ και ο τρίτος να δοθεί η πρόσβαση και μάλιστα δωρεάν σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε οικισμού του Δήμου για την χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες.

Είναι δε σημαντικό γιατί στους χώρους που θα εγκατασταθούν οι κεραίες γίνονται πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο», τονίζει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης.

Με το έργο προβλέπεται σε κάθε οικισμό να εγκατασταθεί τουλάχιστον μια εξωτερική κεραία ασύρματου δικτύου wi-fi και οι απαραίτητες ενδιάμεσες κεραίες, δρομολογητές και εξοπλισμός, για την σύνδεση με το Δημαρχείο Ιεράπετρας όπου έχουν εγκατασταθεί γραμμές τεχνολογίας υψηλών ταχυτήτων διασύνδεσης στο διαδίκτυο (VDSL).

Το κτήριο του πρώην δημαρχείου Μακρύ Γιαλού θα συνδεθεί με το δίκτυο ως σημείο εναλλακτικής πρόσβασης στο ίντερνετ.

Όλα τα σημεία πρόσβασης και όλες οι κεραίες τελικών χρηστών θα εγκατασταθούν σε δημόσια κτήρια (Κοινοτικά καταστήματα, πρώην Δημοτικά σχολεία) στους 14 οικισμούς.

Επιπλέον για την πρόσβαση στο ίντερνετ στο εσωτερικό του κάθε κτηρίου θα εγκατασταθεί δρομολογητής με λειτουργία wi - fi και θα γίνει βασική εγκατάσταση δονημένης καλωδίωσης για την ενσύρματη σύνδεση Ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ίντερνετ.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι εφικτή η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο εσωτερικό των κτηρίων που θα συνδεθούν στο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο και εξωτερικά σε μικρή απόσταση από αυτά. Η ακτίνα δράσης προβλέπεται περίπου 300 μέτρα εάν υπάρχει οπτική επαφή και 50 εάν δεν υπάρχει.