Στις λίστες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται και η Βουλγαρική ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins η οποία ενεπλάκη πρόσφατα σε υποθέσεις διακίνησης πλαστών ασφαλιστηρίων συμβολαίων από την μεσιτική εταιρεία General Commodities με την οποία βρέθηκε στα δικαστήρια.

Η Lev Ins είχε προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας από την General Commodities να σταματήσει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της σε ασφαλιστήρια συμβόλαια προσφυγή που κέρδισε στο δικαστήριο (διαβάστε εδώ).

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στα στοιχεία της ΤτΕ πέραν της επωνιμίας και μιας διεύθυνσης στη Βουλγαρία δεν περιλαμβάνονται κάποια στοιχεία όπως π.χ. ποιος είναι ο ειδικός αντιπρόσωπος ο οποίος πρέπει να διορισθεί σύμφωνα με την νομοθεσία, στο βαθμό που η εταιρεία ασκεί τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων, τον οποίο η Lev Ins ασκεί όπως φαίνεται στην σχετική κατάσταση της ΤτΕ

nextdeal.gr