Αλλαγές στις ασφαλιστικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δημιουργεί, σύμφωνα και με εκτιμήσεις ειδικών νομικών στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, εγκύκλιος του ΙΚΑ με την οποία ανακόπτεται η συνταξιοδότηση για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που είχαν προγραμματίσει την έξοδό τους τους επόμενους μήνες.

Η εγκύκλιος βάζει φρένο στην έξοδο όλων όσοι υπολόγιζαν με όρους διαδοχικής ασφάλισης να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που έδιδε ο νόμος (θεμελίωση κατώτατου ορίου στις ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα τέκνου) προσθέτοντας έως και 12 χρόνια για μητέρες με ανήλικα μέχρι την οριστική έξοδο από την εργασία και με τελευταίο Ταμείο το ΙΚΑΕΤΑΜ. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος του ΙΚΑ θα έχει αναδρομική εφαρμογή, καθώς θα καλύψει ακόμα και συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Περίπου 10.000 είναι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και με την αναδρομική ισχύ ίσως βρεθούν στο κενό. Σε δυσχερέστερη θέση ίσως βρεθούν όσες ασφαλισμένες παραμένουν άνεργες και δεν μπορούν τώρα να διασφαλίσουν την προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης το έτος για μειωμένη σύνταξη. Η σημαντικότερη αλλαγή που τίθεται με την εγκύκλιο αφορά τον περιορισμό των δυνατοτήτων που έδιδαν οι ισχύουσες ρυθμίσεις με τις οποίες παρέμεναν σε ισχύ οι γενικές προϋποθέσεις θεμελίωσης. Τώρα πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε οι προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος στον τελευταίο φορέα. Αρα, σε περίπτωση που μετά την απόλυση, την ανεργία ή και την αλλαγή επαγγέλματος και Ταμείου γίνει αλλαγή ασφαλιστικού φορέα, μπορεί να απολεσθεί δικαίωμα που είχε κατοχυρωθεί στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.

«Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εξετάζεται αν κατά το έτος της εκ νέου επανασύνδεσης του ασφαλισμένου με το Ιδρυμα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά περίπτωση (ημέρες ασφάλισης - ηλικία - ανηλικότητα τέκνου) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας (1.500 - 500 ή 1.000 - 300), διότι αυτές εξετάζονται κατά την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος» αναφέρει η εγκύκλιος. Αιτήσεις σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης. Επίσης, περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά και αφορούν συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί θα ανακληθούν και θα αποσταλούν στη διεύθυνση του ταμείου. Στην εγκύκλιο παρατίθενται και τα εξής παραδείγματα:

• Μητέρα ασφαλίζεται αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2011 αλλά το τέκνο έχει ενηλικιωθεί το 2010. Σύμφωνα με την εγκύκλιο η ασφαλισμένη δεν κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου.

• Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ μεταφέρεται στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2011 με 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών. Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013, κατοχυρώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη στο 62ο (αν έχει 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) και για πλήρη στο 67ο έτος της ηλικίας της.

kathimerini.gr