Σήμερα Παρασκευή 06/12/2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, ο Δήμος Χερσονήσου προχώρησε στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», με την ανάδοχο εταιρεία Αφοί Παπουτσάκη ΑΤΕΕ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.650.000,00€, το ύψος της σύμβασης στο ποσό των 890.891,96€ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Η ανέγερση θα γίνει επί δημοτικού ακινήτου εμβαδού 823,99τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου εντός των ορίων του οικισμού Μαλίων. Ο νέος παιδικός σταθμός, ο οποίος σχεδιάστηκε για να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, είναι δυναμικότητας 75 περίπου νηπίων και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής των Μαλίων.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με την πλειονότητα των χώρων να τοποθετούνται στο ισόγειο, ενώ κάποιες χρήσεις τοποθετούνται στο υπόγειο όπως φαίνεται και στα συνημμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην λειτουργικότητα του χώρου, με τον σαφή διαχωρισμό των χρήσεων και την τοποθέτηση των γραφείων προς την πλευρά του οικοπέδου που εφάπτεται του δρόμου και την αντίστοιχη τοποθέτηση των χώρων των νηπίων μακριά από τον δρόμο και προς τον αύλειο χώρο στην πίσω πλευρά του οικοπέδου.


(Για την Ανέγερση του νέου Κτηρίου έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 12/2013 Έγκριση Δόμησης και η υπ' αριθμ. 115/2013 Άδεια Δόμησης από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.650.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης, των απολογιστικών εργασιών και του ΦΠΑ.)

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της μελέτης σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί επίτευγμα και στο σημείο αυτό θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τα στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου και τους Ειδικούς Συμβούλους.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία η ύπαρξη δημόσιας υποδομής φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας που να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις είναι αναγκαία και εντάσσεται στον ιδιαίτερο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας στους τομείς της πρόνοιας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Η συγκεκριμένη υποδομή φροντίδας θα φιλοξενεί έως και 75 παιδιά και θα λειτουργεί σε τρία τμήματα προσφέροντας δημόσια φροντίδα για τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων στο Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Μαλίων.

Επίσης η ανέγερση της νέας κτηριακής υποδομής θα δημιουργήσει 3 νέες θέσεις εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. (2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 1 ΥΕ Τραπεζοκόμων), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με αυτοχρηματοδότηση από το ΝΠΔΔ και δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.»