Το παράδειγμα εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου θα δοθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με εγκύκλιο, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Αντώνης Δημόπουλος τονίζει την απόφαση του υπουργού Υγείας να συνεχιστεί η αντικαπνιστική πολιτική και κρούει το «καμπανάκι» για ένταση των αντικαπνιστικών ελέγχων κρούει το υπουργείο Υγείας στις αυτοδιοικητικές αρχές.

Ο κ. Δημόπουλος ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για εντατικοποίηση των ελέγχων, αναφέροντας ότι «Η επιβολή κυρώσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί αναγκαίο μέτρο και θα πρέπει να επιβάλλεται σε εκείνους που, συνειδητά, αν και έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους, δεν συμμορφώνονται. Παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πάντα με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού στους πολίτες».

Ο γενικός γραμματέας καλεί τους αντιπεριφερειάρχες και τους δημάρχους της χώρας να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους υπαλλήλους του ελεγκτικού μηχανισμού. Μεταξύ αυτών, προβλέπονταιι η εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων, η αμοιβή για νυχτερινή απασχόληση, η διάθεση μεταφορικών μέσων.