Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου καταβάλει προσπάθεια επικαιροποίησης και εκκαθάρισης του αρχείου των αποδεκτών του Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες των Δελτίων να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

• Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) στη διεύθυνση: Π Κ Π Φ & Π Ε Ηρακλείου
Καστοριάς 32Α, Τ.Κ. 71307

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail : [email protected]

• Φ Α Ξ : 2810.225616

• ΤΗΛ.: 2810.224948 Γραφείο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την επόμενη χρονιά το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων θα λαμβάνουν μόνο όσοι αποστείλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

Στο ερωτηματολόγιο εκτός από τη συμπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να επιλέξετε έναν μόνο τρόπο παραλαβής του Δελτίου: ή ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail ) ή φαξ.

Επισημαίνεται ότι με τη χρήση φαξ ή e-mail,σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης λήψης του Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων χωρίς πιθανές καθυστερήσεις ταχυδρομείου για τις οποίες δεν ευθύνεται η Υπηρεσία.

Επιπλέον, με τη χρήση του e-mail θα μπορείτε να λαμβάνετε έγχρωμες φωτογραφίες συμπτωματολογίας των εχθρών και ασθενειών.

Εάν επιλέξετε το ταχυδρομείο, η ταχυδρομική διεύθυνση πρέπει να είναι πλήρης (με οδό και αριθμό ή Τ.Θ. όπου υπάρχουν, πόλη ή χωριό, Τ.Κ.).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι όσοι δηλώσετε το κινητό σας τηλέφωνο θα λαμβάνετε συνοπτικό μήνυμα SMS για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών σε έκτακτες καταστάσεις.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: ………………

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………

E-mail : ………………

ΦΑΞ : ……………

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
(Σημειώστε με Χ αυτό που σας ενδιαφέρει – μόνο μια επιλογή)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:
Ε-mail:
ΦΑΞ :

Α/Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ

(στρέμματα)

ΖΩΝΗ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑΣ                                      ( ΠΡΩΙΜΗ / ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΗ / ΟΨΙΜΗ )

1

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ         ( ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ )

 

2

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

 

3

ΑΜΠΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

4

ΕΛΙΑ

 

5

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

 

6

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

 

7

ΠΑΤΑΤΑ

 

8

ΑΛΛΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ