Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας καθώς και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισάμου, κατάσταση των οριστικά επιλέξιμων αιτήσεων για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών εκτάσεων (Αναμπέλωση).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλουν εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις τους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

• 2821346552 & 2821346553 Δ/νση Αγρ/κής Οικ. & Κτηνιατρικής Χανίων
• 2822022005 Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου.