Για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός¨ σε Σκουριές, στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών και στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας, μιλά το επιστημονικό προσωπικό.

Αναλυτικότερα :

Σκουριές

Το κοίτασμα των Σκουριών βρίσκεται στο Δήμο Αριστοτέλη, σε ίση απόσταση από τα χωριά Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι και Νεοχώρι. Πρόκειται για ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα το οποίο περιέχει 0,56% χαλκό και 0,89 γρ/τόνο χρυσό. Έχει κυλινδρική μορφή με μία διάμετρο 200μ. και εκτείνεται από την επιφάνεια κατακόρυφα προς τα κάτω σε ένα βάθος 800μ. 

Τα μεταλλευτικά αποθέματα του κοιτάσματος που αναμένεται να εξορυχθούν υπολογίζονται σε 153,6 εκατ. τόνους. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η σχεδιαζόμενη εκμετάλλευση υπερβαίνει τα 27 έτη.

Ως τρόπο εκμετάλλευσης η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει προτείνει έναν συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης. Η επιφανειακή εξόρυξη θα διαρκέσει 6 χρόνια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ανοιχτεί ένα επιφανειακό όρυγμα μέγιστης διαμέτρου 700μ και μέγιστου βάθους 220μ. Μετά την απόληψη του κοιτάσματος η επιφανειακή εκσκαφή θα πληρωθεί με το περίσσευμα του υλικού της υπόγειας εκσκαφής. Η περιοχή θα αποκατασταθεί με έργα αναδάσωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος. 

Το μεγαλύτερο μέρος του κοιτάσματος, δηλαδή περίπου τα 2/3, θα αποληφθεί με τη μέθοδο της υπόγειας εκσκαφής. Οι στοές που θα ανοίγονται θα επαναπληρώνονται με τα κατάλοιπα του εμπλουτισμού. Ό,τι περισσεύει από τα υλικά εκσκαφής των στοών θα αποτίθεται σε στερεή μορφή στα κενά της επιφανειακής εξόρυξης και αφού αυτή πληρωθεί θα αποτίθεται σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους απόθεσης που θα δημιουργηθούν πολύ κοντά στην επιφανειακή εκσκαφή. Η συνολική επιφανειακή κατάληψη χώρου σε πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου υπολογίζεται να φτάσει τα 2.500 στρέμματα.


Μεταλλείο Ολυμπιάδας

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας είναι ανενεργό εδώ και περίπου 12 χρόνια. Η παύση της δραστηριότητας είχε επιβληθεί, το 2002 με απόφαση του ΣτΕ κατά της μεθόδου μεταλλουργίας χρυσού που είχε προτείνει η τότε κάτοχος των μεταλλευτικών δικαιωμάτων TVX Hellas. 

Παρόλα αυτά έπρεπε να διατηρηθεί σε λειτουργία το αντλητικό σύστημα του μεταλλείου και η προσβασιμότητα σε αυτό σε μήκος 3.500 μέτρων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει αναλάβει τη συντήρηση του. Για να επαναλειτουργήσει το μεταλλείο είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων.

Το κοίτασμα της Ολυμπιάδας αποτελείται από μικτά θειούχα μεταλλεύματα με περιεκτικότητα 4,6% μόλυβδο (Pb), 6,09% ψευδάργυρο (Zn), 9 gr/tn Χρυσό (Au) και 180 gr/tn άργυρο (Ag). Συνολικά αναμένεται να εξορυχθούν 11,5 εκατ. τόνοι μεταλλεύματος. Με βάση αυτά τα μεταλλευτικά αποθέματα, η σχεδιαζόμενη εκμετάλλευση υπερβαίνει τα 25 έτη. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση του μεταλλείου θα γίνει αποκλειστικά υπόγεια. 

Γι’ αυτό το σκοπό η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει ξεκινήσει τη κατασκευή μίας υπόγειας σήραγγας, συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων, η οποία θα συνδέει το κοίτασμα της Ολυμπιάδας με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Μάντεμ Λάκκου. Τα πρώτα 1200 μ. έχουν ολοκληρωθεί. Μέσω της σήραγγας θα μεταφέρεται το μετάλλευμα για κατεργασία στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο θα ανεγερθεί στην περιοχή του Μάντεμ Λάκκου και θα αποτελεί μέρος του μεταλλευτικού κέντρου που θα δημιουργηθεί μελλοντικά στην περιοχή αυτή.


Μεταλλείο Μαύρων Πετρών

Στην περιοχή μεταξύ Στρατωνίου - Στρατονίκης βρίσκονται το μεταλλείο των «Μαύρων Πετρών» και το εξοφλημένο μεταλλείο «Μαντέμ Λάκκος». Οι εγκαταστάσεις συνολικά περιλαμβάνουν ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού και ένα λιμάνι με εγκαταστάσεις φόρτωσης των παραγόμενων συμπυκνωμάτων στα πλοία. Επιπλέον, υπάρχουν δύο μονάδες κατεργασίας νερού, μία εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού στο Στρατώνι και μια δεύτερη στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών για τη βέλτιστη διαχείριση των νερών του μεταλλείου.

Το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών επαναλειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2005. Το κοίτασμα μικτών θειούχων (μόλυβδος, ψευδάργυρος και άργυρος) βρίσκεται τμηματικά κάτω από τη Στρατονίκη σε ένα βάθος 200 - 300 μέτρα. Συνολικά, τα αποθέματα των Μαύρων Πετρών ανέρχονται σε 1 εκατ. τόνους μετάλλευμα με 10,2% ψευδάργυρο, 6,2% μόλυβδο, 164 γραμμάρια ανά τόνο άργυρο.

Η εκμετάλλευση του Μαντέμ Λάκκου ολοκληρώθηκε το 2002. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ εκτελεί όμως εργασίες λιθογόμωσης για να κλείσουν οι υπόγειες στοές. Μ' αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η σταθερότητα του υπεδάφους αφενός και αφετέρου επιτυγχάνεται η μείωση και εξάλειψη του φαινομένου της όξινης απορροής.

Μελλοντικά, στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου θα δημιουργηθεί το μεταλλευτικό κέντρο της εταιρείας. Μεταξύ άλλων σχεδιάζεται η κατασκευή ενός εργοστάσιου εμπλουτισμού καθώς και ενός εργοστασίου μεταλλουργίας χαλκού και χρυσού.