Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ανακοινώνει ότι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, συνολικά 42.379 υποψήφιοι.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. ευχαριστεί όλους τους υποψηφίους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τους ενημερώνει ότι η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ε.Α.Π. (πάροδος Αριστοτέλους 18) τη Δευτέρα 16/12/2013, και ώρα 10:00 π.μ.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (www.eap.gr) αμέσως μετά τη διενέργεια της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, ενώ θα βρίσκονται και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Αριθμός αιτήσεων ανά Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 5391
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (10ΕΤΗ) 1738
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 234
Πληροφορική 2530
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 475
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 2314
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (10ΕΤΗ) 320
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1564
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (10ΕΤΗ) 237

Σύνολο 14803

Αριθμός αιτήσεων ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 310
Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα 96
Διασφάλιση Ποιότητας 1168
Διασφάλιση Ποιότητας (10ΕΤΗ) 228
Διαχείριση Αποβλήτων 1087
Διαχείριση Αποβλήτων (10ΕΤΗ) 203
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) 474
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) 212
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) 615
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) 130
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 2252
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (10ΕΤΗ) 455
Διοίκηση Μονάδων Υγείας 1702
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (10ΕΤΗ) 618
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 1882
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (10ΕΤΗ) 365
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 1097
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (10ΕΤΗ) 131
Εκπαίδευση Ενηλίκων Β (χωρίς Θ.Ε.) 570
Εκπαίδευση Ενηλίκων Γ (χωρίς Θ.Ε.) 863
Εκπαίδευση Ενηλίκων Με Θεματικές Ενότητες 43
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 101
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 271
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 480
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 91
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 43
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών 144
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 511
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Α (Προγ. 1) 148
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Α (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) 37
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) 96
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) 35
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3) 53
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3) (10ΕΤΗ) 12
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Α&Β (Προγ. 1) 134
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Α&Β (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) 36
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) 111
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) 18
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 48
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Α (Προγ. 1) 109
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Β (Προγ. 2) 79
Σπουδές στην Εκπαίδευση Με Θεματικές Ενότητες 112
Σπουδές στην Εκπαίδευση Β & Γ (χωρίς Θ.Ε.) 5080
Σπουδές στην Εκπαίδευση Β & Γ (χωρίς Θ.Ε.) (10ΕΤΗ) 1680
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Α (Προγ. 1) 115
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Β (Προγ. 2) 248
Σχεδιασμός Φωτισμού Πολυμέσα Α (Προγ. 1) 96
Σχεδιασμός Φωτισμού Πολυμέσα Β (Προγ. 2) 131
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Διαχείριση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συσ. 235
Τραπεζική 1907
Τραπεζική (10ΕΤΗ) 439

Σύνολο 27101

Επίσης, η κείμενη νομοθεσία ορίζει ότι το Ε.Α.Π. προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009.

Αριθμός αιτήσεων ΑΜΕΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 19
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (10ΕΤΗ) -
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 4
Πληροφορική 21
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 3
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 15
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (10ΕΤΗ) -
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 13
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (10ΕΤΗ) -

Σύνολο 75

Το Ε.Α.Π σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015 πρόσθετο αριθμό παρεχομένων θέσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, αποκλειστικά σε μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΤΕΙ με προσωποπαγή θέση και εργαστηριακούς συνεργάτες που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης.

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 7
Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα 6
Διασφάλιση Ποιότητας 21
Διασφάλιση Ποιότητας (10ΕΤΗ) -
Διαχείριση Αποβλήτων 22
Διαχείριση Αποβλήτων (10ΕΤΗ) -
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) 6
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) -
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) 6
Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) -
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 26
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (10ΕΤΗ) -
Διοίκηση Μονάδων Υγείας 51
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (10ΕΤΗ) -
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 43
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (10ΕΤΗ) -
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 18
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (10ΕΤΗ) -
Εκπαίδευση Ενηλίκων Β (χωρίς Θ.Ε.) 4
Εκπαίδευση Ενηλίκων Γ (χωρίς Θ.Ε.) 9
Εκπαίδευση Ενηλίκων Με Θεματικές Ενότητες 2
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 1
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 8
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 6
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 1
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών 1
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 10
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Α (Προγ. 1) 1
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Α (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) -
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) -
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) -
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3) 1
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3) (10ΕΤΗ) -
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Α&Β (Προγ. 1) 2
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Α&Β (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) -
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) 1
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) -
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική -
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Α (Προγ. 1) -
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Β (Προγ. 2) 1
Σπουδές στην Εκπαίδευση Με Θεματικές Ενότητες 2
Σπουδές στην Εκπαίδευση Β & Γ (χωρίς Θ.Ε.) 100
Σπουδές στην Εκπαίδευση Β & Γ (χωρίς Θ.Ε.) (10ΕΤΗ) -
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Α (Προγ. 1) 3
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Β (Προγ. 2) 2
Σχεδιασμός Φωτισμού Πολυμέσα Α (Προγ. 1) 1
Σχεδιασμός Φωτισμού Πολυμέσα Β (Προγ. 2) 3
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Διαχείριση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συσ. 3
Τραπεζική 31
Τραπεζική (10ΕΤΗ) -

newpost.gr