Μια μοναδική ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν στο μέλλον του τομέα της νεολαίας, να ανταλλάξουν απόψεις και αγωνίες, αλλά κυρίως να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προγραμμάτων της ΕΕ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» που υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 στην Ελλάδα, είχαν οι αντιπρόσωποι ομάδων και φορέων κατά τη διάρκεια της Εθνικής Συνάντησης που οργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της Ε.Ε. «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και «EURODESK», του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Στην εθνική συνάντηση ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε ως ένας από τους δύο φορείς από την Κρήτη, παρουσιάζοντας τις δράσεις για τη νεολαία που υλοποίησε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 καθώς και τα υπο εξέταση σχέδια.

Ο Δήμος Χερσονήσου παρουσίασε επιπλέον, για πρώτη φορά, «έναν νέο μύθο για την Ευρώπη» - αποτέλεσμα ενός διακρατικού εργαστηρίου δημιουργικής γραφής που υλοποιήθηκε στη Χερσόνησο στα πλαίσια της δράσης «ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

Πρόκειται για έναν αλληγορικό μύθο με τίτλο «Η Πριγκίπισσα Ευρώπη ασθενεί» στον οποίο συνυπάρχουν στοιχεία από πέντε διαφορετικούς τοπικούς μύθους από τις χώρες Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία και Ελλάδα που παρουσίασε τον αρχικό μύθο για την αρπαγή της Ευρώπης. Στον νέο μύθο αποτυπώνεται η αγωνία των νέων για το μέλλον της Ευρώπης καθώς και το όραμα τους γι αυτήν.

Με επιτυχία και συγκίνηση λοιπόν έκλεισε στις 9/12 τις εργασίες τηςωη εθνική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί και την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2014 ενώ η προσοχή όλων είναι πλέον στραμμένη στη νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο 1014-2020 και στο νέο πρόγραμμα ERASMUS+ που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο, το πλαίσιο και τον χρηματοδοτικό πόρο για την πολιτική της ΕΕ και των μελών της που αφορά στην κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη, στη Δια Βίου Μάθηση, στην Κατάρτιση, στη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του ERASMUS+, οι δυνατότητες των Δήμων αυξάνονται προκειμένου μαζί με τις ομάδες νέων να υλοποιήσουν τοπικά ποιοτικά σχέδια σε συνάφεια με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πολιτικούς στόχους.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου είπε: συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον αρχικό σχεδιασμό μας για την στήριξη, τη μέριμνα για τις νέες και τους νέους στον Δήμο Χερσονήσου που περιλαμβάνει διάφορες δράσεις: στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στη στήριξη περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων και γενικότερα στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών τους. Είμαστε υπερήφανοι που οι νέες και νέοι του Δήμου μας είναι δραστήριοι, ενεργοί στη δημόσια ζωή και μαζί μας σχεδιάζουν το μέλλον του τόπου που αποτελεί τη βασική συνθήκη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και του μέλλοντος τους, καθώς επίσης και γιατί μαζί διαχειριζόμαστε την δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα μας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το Πρόγραμμα ERASMUS+ που πρόκειται να ισχύσει για τη νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο 2013-2020 μας βρίσκει σε ετοιμότητα καθώς διαθέτουμε ως φορέας την επάρκεια και την εμπειρία που απαιτείται, ωστόσο, στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων μας μέσα από τη σύμπραξη με τους τοπικούς φορείς και τις ομ Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Νεολαίας Αθλητισμού, Εθελοντισμού του Δήμου Χερσονήσου θα υλοποιήσει Τεχνικές Συναντήσεις για την ενημέρωση του Κοινωνικο Οικο Πολιτιστικού Δικτύου Φορέων Δήμου Χερσονήσου, άλλων τοπικών φορέων και των ομάδων νέων για το νέο πρόγραμμα “ERASMUS+” για το οποίο ως πρώτη ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 17η Μαρτίου 2014, αφού προηγηθεί μια σειρά απαραίτητων ενεργειών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.