Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο των εορτών αποφάσισε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης.

Βάσει των σχετικών διατάξεων και το ομόφωνο αίτημα των εμπορικών συλλόγων της Κρήτης, οι οποίοι ζητούν το άνοιγμα των καταστημάτων στις 29.12.2013 και όχι στις 15.12.2013, όπως έχει ήδη καθορισθεί λόγω της γραμματικής ερμηνείας του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 4177/2013, και:

-Επειδή το αίτημα αυτό είναι εύλογο, διευκολύνει και εξυπηρετεί τους καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη χρονική άνεση πριν τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

-Επειδή όλα τα τελευταία χρόνια τα καταστήματα του Ηρακλείου ήταν ανοικτά την τελευταία Κυριακή του έτους και η αλλαγή ανατρέπει μακροχρόνιες συνήθειες για τους καταστηματάρχες και τους καταναλωτές

-Επειδή η ρύθμιση του ωραρίου των καταστημάτων κατά απόλυτο και ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, δεν καλύπτει τις ανάγκες των επιμέρους αγορών, ο νομοθέτης ανέθεσε την ευθύνη αυτή στους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, στους αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τις διαφοροποιήσεις, ακόμα και εντός των ορίων των περιφερειών ή και των περιφερειακών ενοτήτων.

-Ερμηνεύοντας την διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 σύμφωνα με την αληθή θέληση του νομοθέτη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

Την 1140/2013 απόφασή μας και επιτρέπουμε τη λειτουργία των καταστημάτων του Ηρακλείου την τελευταία Κυριακή του έτους (29/12/2013) και την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα (22/12/2013).

Διευκρινίζεται έτσι ότι τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά μια Κυριακή στις 22 Δεκεμβρίου 2013.