Στις 11 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων η 2η συνάντηση του ερευνητικού έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης - ΚΕ.Δ.ΕΛ.Ε.Α.». 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης του ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης καθώς επίσης και ο καθορισμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την λειτουργία κέντρων διαχείρισης ελαιοπυρήνα στον ελληνικό και κυπριακό χώρο για την ορθολογική διαχείριση του. Ο ελαιοπυρήνας είναι ένας φυσικός πόρος με ιδιαίτερη αξία, που μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνος προκαλώντας ρύπανση των εδαφών, του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και της ατμόσφαιρας 

Στη συνάντηση συμμετείχαν η επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Ευαγγελία Στεφανουδάκη και η ομάδα του έργου από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ο Δρ. Πάρις Φωκαΐδης, συντονιστής του έργου από το Ερευνητικό Κέντρο Frederick της Λευκωσίας, ο Δήμαρχος κ. Αργύρης Αργυρού από το Δήμο Γερίου Κύπρου και ο Δρ. Πόλυς Πολυκάρπου από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου. 

Το έργο, στο οποίο το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων συμμετέχει ως εταίρος, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά Ποσοστό 20%.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για την πρόοδο του έργου, αξιολόγηση του τμήματος του έργου που ολοκληρώθηκε, συζήτηση και επίλυση προβλημάτων, λήψη διορθωτικών μέτρων και συντονισμός των επόμενων δραστηριοτήτων.