Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με εκπροσώπους της Κ.Ε.Δ.Ε και της Δ.Ε.Η. ενημερώνει με σημερινή ανακοίνωσή του τους κατοίκους του Δήμου Πλατανιά στους οποίους λόγω οφειλών έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που διαμένουν, να προσέλθουν στο κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στις κατά τόπο δημοτικές ενότητες προκειμένου να καταγραφεί το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του δικαιούχου, τα πλήρη στοιχεία του, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας, προκειμένου ο Δήμος δια της αρμόδιας ειδικής επιτροπής να προωθήσει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων στην Δ.Ε.Η. με σκοπό την επανασύνδεση ή ένταξη αυτών στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ή ρύθμιση της οφειλής των.