Μειώνουν σταθερά οι Ελληνες τα ποσά που πληρώνουν για την ιδιωτική τους ασφάλιση με το σύνολο των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων -συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων συμβολαίων- να διαμορφώνονται για το 2012 στα 387 ευρώ ανά κάτοικο, όπως προκύπτει από την ετήσια στατιστική έκθεση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων στη χώρα μας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αντιστοιχούσε σε 253 ευρώ (στοιχεία 2000) και, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση τα επόμενα χρόνια, έφθασε στα μέγιστα επίπεδα το 2009, ήτοι τα 483 ευρώ ανά κάτοικο για να πάρει έκτοτε την ...κατιούσα δεδομένης της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων ασφαλισμένων. Ειδικά για τις ασφαλίσεις ζωής στο τέλος του 2012 ο δείκτης ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίου έφθασε τα 170 ευρώ ανά κάτοικο.

Παρομοίως, ο δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών καταγράφει ιδιαίτερα δυναμική αύξηση μέχρι και το 2010 όταν και έφθασε τα 266 ευρώ ανά κάτοικο έναντι μόλις 140 ευρώ το 2001. Έκτοτε υποχώρησε στα 217 ευρώ το 2012.

Συνολικά ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως επισημαίνει στην ετήσια έκθεση η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, υπέστη μεν μείωση της παραγωγής 11,6% "αλλά συνέχισε να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά- σε σχέση πάντα με άλλους κλάδους της οικονομίας- στο δύσκολο αυτό περιβάλλον".

Σημειώνεται ότι για το 2013 και ειδικά από τον Αύγουστο και μετά φαίνεται να ανακόπτεται η πτωτική πορεία του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, στα κύρια χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής αγοράς ήταν και η συνέχιση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου,
τo ύψος των οποίων κατά την επισκοπούμενη περίοδο ανήλθε σε 200 εκατ. ευρώ. Επίσης κατά το εννιάμηνο του 2013 η Τράπεζα της Ελλάδος συνέχισε την πολιτική εντατικοποίησης των επιτόπιων ελέγχων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διενεργώντας πάνω από 100 επιτόπιους έλεγχους και επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα εποπτικά μέτρα στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από το κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ΕΑΕΕ, το 2012 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 69 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες σημείωσαν 4,4 δισ. ευρώ παραγωγή ασφαλίστρων και πλήρωσαν 3,1 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία έφθασε το 2,28% του ΑΕΠ.

Ως προς τη συγκέντρωση της αγοράς, στις ασφαλίσεις ζωής οι πέντε πρώτες επιχειρήσεις σε παραγωγή ασφαλίστρων κατέχουν το 69,5% το 2012 έναντι 68,9% το 2011, ενώ μερίδιο αγοράς άνω του 10% εμφανίζουν το 2012 επίσης πέντε ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο με μερίδιο αγοράς 36%, αντιπαρήλθε με επιτυχία την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών στις 33 χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων (Insurance Europe), δείχνουν αύξηση στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά 1,6% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) έπειτα από μείωση κατά 3,2% το 2011 φθάνοντας έτσι στο ύψος του 1,11 τρισ. ευρώ.

Οι ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 60% των ασφαλίστρων ανέκαμψαν με αύξηση κατά 1% το 2012 (μετά από πτώση 6% το 2011) κι έφθασαν τα 656 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τις ασφαλίσεις κατά ζημιών μετά την αύξηση κατά 2,7% που καταγράφηκε το 2011, τα ασφάλιστρα το 2011 αυξήθηκαν κατά 3% φθάνοντας τα 459 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των επενδύσεων στις χώρες μέλη της Insurance Europe στα τέλη του 2012 εκτιμάται ότι έφθασε τα 8,5 τρισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9%, ενώ ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι επενδεδυμένο σε μακροχρόνιους τίτλους, γεγονός το οποίο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ΕΑΕΕ, τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις ειδικά των ασφαλίσεων ζωής.

newmoney.gr